نشان گروه اهالی عرفان و معنویت
اهالی عرفان و معنویت

فعال 1 سال, ماه 3 قبل

سلام  دوستان عزیزم،

با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، […]


گروه عمومی / 2 عضو

نشان گروه هنرمندان
هنرمندان

فعال 1 سال, ماه 3 قبل

سلام  دوستان عزیزم،
با توجه به اینکه این سایت با ایده نوین و ابتکاری و خیرخواهانه برای جوانان و افراد فرهیخته که تنها به معیارهای ظاهری بسنده نمیکنند، توسط چند تن از جوانان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل، با ذوق ط […]


گروه عمومی / 6 عضو