تست تناسب شخصیت

اهداف رفتاری:

فراگیرمی تواند بعد ازمطالعه و انجام و تحلیل این تست:

-با لزوم مشاوره پیش از ازدواج آشنا شود و توضیح دهد .
-نقش تشابهات و تعارضات شخصیتی در ازدواج موفق را توضیح دهد .
– مدل رفتاری خویش را شناخته و توضیح دهد .
– مدل رفتاری دیگران را شناخته و توضیح دهد.
– مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق دهد.
-ارتباط موثر با دیگران برقرار نماید.
– نقاط قوت و قابل بهبود رفتار خود را بشناسد.
– علت تضادهای بین فردی را بداند.

***********************************************

آدمها حق دارن از یک ازدواج خوب و خوشحال برخوردار باشند               

         اهداف مشاوره ازدواج

۱- ارزیابی آمادگی فرد برای ازدواج

۲- تعیین تناسب طرفین در ازدواج

**********************************

آشنایی

ـ تعریف آشنایی:آشنایی ، فرایندمبادله اطلاعات وعواطف بین دو نفرازجنس مقابل به منظورتصمیم گیری برای ازدواج است.

آشنایی با اولین دیدار شروع شده و با خواستگاری پایان می یابد.

دوران آشنایی فقط دوران گفتگو است. در مقابل دوران نامزدی که دوران برزخ است و دوران عقد، دوران روابط جنسی است.

.

**************************

     ***تیپ شخصیتی انسانها کلا به  ۴ تیپ اصلی  زیر تقسیم میشود:

۱-Dominance (مسلط و قاطع – برونگرا) (تیپ D)

 تند و سریع

رک و قاطع

قوی و نافذ

خطرپذیر

 اهل رقابت / پیشگام

سریع الفکر

**تسلط و قاطع

      *************************

۲- INFLUENCE  (تاثیرگذار-  برونگرا) (تیپ I)

شاد و سرزنده

معاشرتی

 قانع کننده

تاثیر گذار

احساسی و پرهیجان

 دوست داشتنی

اجتماعی

                         **********************

۳-Steadness( با ثبات – درونگرا) (تیپ S)

صبور

 وفادار

 آرام

احساسی و مهربان

خوش برخورد

خونگرم

 

                      ************************

۴- Conscientious  (وظیفه شناس – درونگرا) (تیپ C)

 منطقی

 دقیق

منظم

 نظام مند 

حساب گر

تحلیل گر

 

 حال با توجه به تعاریف فوق، خود را به کدام تیپ شخصیتی نزدیکتر میبینید؟

                                  

 

 

 

 

ورود به حساب کاربری ایجاد حساب کاربری جدید

- حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است و هرگز اطلاعات شما منتشر نخواهد شد.

 
×
اکنون ثبت نام کنید. آیا قبلا ثبت نام کرده اید؟
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up